Για οποιοδήποτε ανταλλακτικό αφαλατωτών AQUA BASE / SLCE , επικοινωνήστε μαζί μας . 

Εκτός από την πλύση/συντήρηση των μεμβρανών σε περίπτωση που η αφαλάτωση τεθεί εκτός λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από δύο εβδομάδες , οι ετήσιες απαιτήσεις είναι:

-Αντικατάσταση φίλτρων

-Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής (Χ , Υ range)