Τα πάνελ συναρμολογούνται εύκολα και γρήγορα.Το σπονδυλωτό σύστημα επιτρέπει την επέκταση και διαμόρφωσή τους ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις.